2. Proxy

Proxy trong KikiLogin
Proxy là một dạng dịch vụ mạng đặc biệt cho phép thiết bị đầu cuối kết nối gián tiếp thông qua cầu nối mạng trung gian từ đó giúp người dùng ẩn danh được các lượt truy cập tới website đích.
Hình ảnh minh họa kết nối proxy
Khi sử dụng Proxy, tất cả lưu lượng truy cập internet sẽ truyền qua máy chủ proxy rồi với đến các địa chỉ yêu cầu. Yêu cầu này sẽ trở lại máy chủ và máy chủ lại chuyển tiếp dữ liệu nhận được từ trang web về cho người dùng.
Hiện nay trên thị trường có 2 loại proxy là Ipv4 và IpV6 và được chia thành các loại và chức năng như bảng sau:
Các loại proxy phổ biến hiện nay
Khi bạn tìm kiếm proxy, bạn sẽ thấy có các kiểu kết nối proxy HTTPS và SOCKS5. Chúng khác nhau tùy theo loại giao tiếp mà chúng sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng proxy SOCKS5. Chúng an toàn hơn và KikiLogin đang hỗ trợ kết nối tất cả các loại proxy:
  • SOCKS5
  • HTTP
  • HTTPS
  • SSH
Với KikiLogin, việc kết nối với proxy rất dễ dàng. Bạn chỉ cần thiết lập chi tiết kết nối trong KikiLogin.
Cài đặt Proxy trên KikiLogin
Check IP của profile qua website whoer.net