3. Group & Tag

Tính năng giúp bạn quản lý danh sách profiles hiệu quả
Tính năng Group, hay Nhóm profile, là tập hợp các profiles có cùng chung mục đích sử dụng. Việc tạo và sử dụng Nhóm profile trên KikiLogin sẽ giúp bạn quản lý danh sách profiles hiệu quả và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.Một tài khoản KikiLogin có thể lưu trữ lên đến 3000 profiles đối với gói cước Business để phục vụ cho việc chạy ads và marketing của cá nhân hoặc tổ chức. Vì vậy, tính năng Tạo Nhóm profile/Group & Tag cho phép bạn tạo nhóm để quản lý tất cả profiles đang chạy, có chung mục đích sử dụng (seeding, chạy ads,…) hoặc chung nền tảng hoạt động (Facebook, eBay, Shopee,…).
Nhóm trong KikiLogin