3.1 Tạo mới group & Tag

Tính năng Group, hay Nhóm profile, là tập hợp các profiles có cùng chung mục đích sử dụng. Việc tạo và sử dụng Nhóm profile trên KikiLogin sẽ giúp bạn quản lý danh sách profiles hiệu quả và thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Thao tác

Để tạo mới group, người dùng có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Tại trang chủ hiển thị của KikiLogin, người dùng click vào ô “Chọn nhóm” và ấn “Tạo nhóm”
Thao tác Tạo nhóm mới
Bước 2: Màn hình tạo mới Nhóm sẽ hiện ra bao gồm 2 thông tin chính là “Tên nhóm” và thanh màu sắc phía bên trên ô “Tên nhóm”. Người dùng điền tên và chọn màu sắc phân biệt phù hợp với nhu cầu. Màu sắc được chọn sẽ có dấu tích trắng để người dùng có thể dễ dàng nhìn thấy.
Nhập tên nhóm
Bước 3: Ấn “Tạo mới” để hoàn tất thao tác. Sau đó, nhóm vừa tạo sẽ được hiển thị ngay trong danh sách “Nhóm của tôi” với tên và màu sắc vừa chọn.
Kết quả: Nhóm mới tạo
Lưu ý: Người dùng có thể tạo group mới có tên trùng với group đã có, tuy nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý profile và các nhóm trong quá trình sử dụng. Do vậy, người dùng nên đặt tên nhóm khác nhau theo kênh và mục đích sử dụng hoặc đánh số thứ tự để dễ phân biệt.

Ý nghĩa

Một tài khoản KikiLogin có thể lưu trữ lên đến 3000 profiles đối với gói cước Business để phục vụ cho việc chạy ads và marketing của cá nhân/tổ chức người dùng. Vì vậy, tính năng Tạo Nhóm profile/Group & Tag cho phép bạn tạo nhóm để quản lý tất cả profiles đang chạy, có chung mục đích sử dụng (seeding, chạy ads,…) hoặc chung nền tảng hoạt động (Facebook, eBay, Shopee,…).

Các câu hỏi liên quan

1. Nếu tạo profile mà không tạo group thì profile sẽ nằm ở đâu?

Khi người dùng làm thao tác tạo mới profile, ở mục “Nhóm”, hệ thống đã tự động để là Nhóm tên tài khoản người dùng.
Ví dụ: Ở ảnh dưới là nhóm “[email protected]
Profile không phân group sẽ được xác định nằm trong Nhóm tên tài khoản người dùng
Do vậy khi tạo profile mà không tạo group hoặc chọn group thì profile sẽ tự động nằm trong mục Nhóm tài khoản người dùng và nằm ở danh sách “Tất cả profiles” tại trang chủ hiển thị.
Lưu ý: Tuy vậy, người dùng vẫn nên chọn Nhóm cho profile để dễ dàng quản lý hoặc có thể tạo các nhóm theo nhu cầu sử dụng và vào nhóm mail tài khoản người dùng để chuyển nhóm cho profile.

2. Mỗi tài khoản tạo được bao nhiêu group?

Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng profile của người dùng được tốt nhất, KikiLogin không giới hạn số lượng Nhóm (Group) mà người dùng có thể tạo với tất cả các gói cước.
Lưu ý: Để việc quản lý Nhóm và profile được tốt nhất, người dùng nên lưu ý những vấn đề sau:
  • Không nên tạo quá nhiều Nhóm mà không theo mục đích sử dụng dẫn đến không quản lý được
  • Không nên tạo các Nhóm trùng tên với nhau
  • Nên chia Màu sắc nhóm theo các kênh để dễ dàng phân biệt
Ví dụ: Nhóm tài khoản Facebook là màu xanh thì tất cả các Nhóm profile chạy trên facebook cũng sẽ màu xanh: “Tài khoản Facebook Ads”, “Tài khoản seeding Facebook”, “Tài khoản livestream Facebook”,….