3.2 Lọc, tìm kiếm group & Tag

Ý nghĩa

Tính năng Lọc, tìm kiếm Group & Tag giúp người dùng tìm kiếm nhanh Nhóm profile theo tên nhóm mà không cần phải tìm kiểm thủ công khi danh sách Nhóm quá nhiều.

Thao tác

Để tìm kiếm 1 group chỉ định, người dùng thực hiện các thao tác sau:
Bước 1: Truy cập vào mục Nhóm trên phần mềm KikiLogin và chọn thanh tìm kiếm.
Thanh tìm kiếm Nhóm
Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, người dùng chỉ cần điền tên nhóm cần tìm vào ô Tìm kiếm group, hệ thống sẽ tự động lọc các group mà người dùng cần một cách nhanh nhất và chính xác nhất.
KikiLogin tự động tìm kiếm khi nhập tên nhóm