3.3 Chỉnh sửa group & Tag

Ý nghĩa

Trong quá trình sử dụng, nhu cầu và mục đích sử dụng nhóm profile của người dùng có thể thay đổi, vì vậy, người dùng có thể chỉnh sửa nhóm theo mong muốn để dễ phân biệt khi tìm kiếm và quản lý nhóm profile.

Thao tác

Để chỉnh sửa tên và màu của Nhóm, người dùng thực hiện các thao tác như sau:
Bước 1: Vào phần “Chọn nhóm” trên trang hiển thị của KikiLogin và chọn nhóm mà người dùng muốn chỉnh sửa.
Chọn nhóm cần chỉnh sửa
Bước 2: Ấn vào biểu tượng 3 dấu chấm cuối thanh Nhóm, hệ thống sẽ hiện ra 2 lựa chọn là “Chỉnh sửa”“Xóa nhóm”. Người dùng click vào “Chỉnh sửa”.
Click Chỉnh sửa
Bước 3: Sau khi chọn “Sửa nhóm”, màn hình sẽ hiện ra Popup chỉnh sửa bao gồm tên nhóm và màu sắc. Người dùng có thể đổi tên và màu theo nhu cầu và mục đích sử dụng. Ấn “Lưu” để hoàn tất thao tác chỉnh sửa.
Popup chỉnh sửa nhóm