3.6 Câu hỏi nâng cao

Có thể chia sẻ group cho người khác giống chia sẻ profile hay không?

Việc chia sẻ Nhóm sẽ tạo ra một vài nhầm lẫn không đáng có do vậy mà KikiLogin không có tính năng chia sẻ toàn bộ Nhóm.Ví dụ: Khi người dùng để nhầm 1 profile quan trọng và riêng tư vào 1 Nhóm profile của Team. Khi chia sẻ Group, người nhận sẽ có thể thấy và sử dụng Profile đó.Do vậy người dùng nên chia sẻ từng profile để đảm bảo sự riêng tư cho tài khoản. Có một cách để chia sẻ các profile trong group mà tránh gặp các lỗi như trên, người dùng có thể làm theo cách như sau:
Bước 1: Chọn nhóm mà người dùng muốn chia sẻ các profile ở mục “Nhóm” phía cuối thanh menu bên trái màn hình.
Chọn nhóm mà người dùng muốn chia sẻ các profile ở mục “Nhóm”
Bước 2: Kiểm tra, chọn và lần lượt chia sẻ các profile trong Nhóm tương tự như chia sẻ profile bình thường bằng cách ấn vào dấu hành động có biểu tượng 3 chấm cuối profile. Chọn “Chia sẻ profile”.
Thao tác chia sẻ profile
Bước 3: Nhập email tài khoản của người muốn chia sẻ. Chọn quyền “Đọc” hoặc “Sửa” theo nhu cầu công việc. Ấn “Chia sẻ” để hoàn tất thao tác. Lần lượt làm như vậy với các profile còn lại cần chia sẻ trong Nhóm.
Thao tác Nhập mail - Chọn quyền - Chia sẻ profile