5. Tài khoản của tôi

Xem thông tin về tài khoản của bạn
Tài khoản của tôi hay My Account là tính năng giúp người dùng có thể xem và quản lí toàn bộ các thông tin khi sử dụng KikiLogin như Email, Mật khẩu, Gói hiện tại, Ngày hết hạn, Cài đặt browser profile. Đồng thời, tính năng này cũng cho phép người dùng xem các thông tin về các gói cước khác mà KikiLogin đang cung cấp nhằm phục vụ cho nhu cầu nâng và hạ gói cước của người dùng.
Thông tin về tài khoản người dùng - Tài khoản của tôi