Đăng nhập tài khoản KikiLogin

Làm thế nào để đăng nhập tài khoản?
Bước 1: Người dùng nhập email và mật khẩu đã đăng ký trên KikiLogin
Nhập email và mật khẩu đã đăng ký trên KikiLogin
Bước 2: Bấm Đăng nhập. Trong trường hợp người dùng chưa có tài khoản KikiLogin thì bấm Đăng ký. (Các bước đăng kí sẽ được hiển thị ở đây)
Bấm Đăng nhập để hoàn tất thao tác