Cách để bắt đầu sử dụng Kiki Automation 4.0

Để bắt đầu sử dụng Kiki Automation 4.0, người dùng truy cập vào Kiki Automation góc phải màn hình. Ở mục kịch bản mẫu, lựa chọn các kịch bản phù hợp với yêu cầu và nhấn Sử dụng.
Kho kịch bản Kiki Automation 4.0
Bên cạnh đó, người dùng có thể liên hệ bộ phận Kỹ thuật trên phần mềm KikiLogin để nhận hỗ trợ và tư vấn về sử dụng kịch bản.
Liên hệ Bộ phận kỹ thuật để nhận tư vấn