3.1 Tạo mới group & Tag

1. Ý nghĩa

Một tài khoản KikiLogin có thể lưu trữ lên đến 3000 profiles đối với gói cước Business để phục vụ cho việc chạy ads và marketing của cá nhân/tổ chức. Vì vậy, tính năng Tạo Nhóm profile/Group & Tag cho phép bạn tạo nhóm để quản lý tất cả profiles đang chạy, có chung mục đích sử dụng (seeding, chạy ads,…) hoặc chung nền tảng hoạt động (Facebook, eBay, Shopee…)

2. Thao tác

Bước 1: Tại trang chủ hiển thị của KikiLogin, click vào ô “Lọc theo nhóm” và ấn “Tạo nhóm”
Màn hình tạo mới Nhóm sẽ hiện ra bao gồm 2 thông tin chính là “Tên nhóm” và thanh màu sắc phía bên trên ô “Tên nhóm”. Ấn “Tạo nhóm” để hoàn tất thao tác.
Tạo nhóm mới
Bước 2: Sau đó, nhóm vừa tạo sẽ được hiển thị ngay trong danh sách “Nhóm của tôi” với tên và màu sắc vừa chọn.
Danh sách nhóm của tôi
Bạn có thể tạo group mới có tên trùng với group đã có, tuy nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý profile và các nhóm trong quá trình sử dụng. Do vậy, bạn nên đặt tên nhóm khác nhau theo kênh và mục đích sử dụng hoặc đánh số thứ tự để dễ phân biệt

3. Các câu hỏi liên quan

Mỗi tài khoản tạo được bao nhiêu nhóm?

Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng profile của người dùng được tốt nhất, KikiLogin không giới hạn số lượng Nhóm (Group) mà người dùng có thể tạo với tất cả các gói cước.
Lưu ý: Để việc quản lý Nhóm và profile được tốt nhất, bạn nên lưu ý những vấn đề sau:
  • Không nên tạo quá nhiều Nhóm mà không theo mục đích sử dụng dẫn đến không quản lý được
  • Không nên tạo các Nhóm trùng tên với nhau
  • Nên chia Màu sắc nhóm theo các kênh để dễ dàng phân biệt
Ví dụ: Nhóm tài khoản Facebook là màu xanh thì tất cả các Nhóm profile chạy trên facebook cũng sẽ màu xanh: “Tài khoản Facebook Ads”, “Tài khoản seeding Facebook”, “Tài khoản livestream Facebook”,….